Satış ve Danışma Hattı: (+90) 344 236 14 64-65 İngilizceTürkçe

Toz Toplama Üniteleri

Ortamdaki tozların uzaklaştırılmasını sağlayan sistemdir. Döner filtrelerden emilen toz, toz kollektöründe toplanılır. Ara fanlar yardımıyla siklona dökülür. İnce tozlar havadan jet filtre yardımıyla ayrıştırılır. Ağır toz ve diğer materyaller siklondan odun presine dökülerek, sıkıştırılmış kütle halinde katı yakıt olarak geri dönüşüme kazandırılır. Böylece kirlenen tozlu hava filtrelenmiş olarak doğal ortama verilir.